Услуги

Цялостно ортодонтско лечение

Изпълнението на лечебния план започва с поставянето на снемаем апарат, залепването на брекети или фиксирането на друг неснемаем ортодонтски апарат. Ортодонтското лечение след това включва периодични посещения в клиниката за регулиране на апаратите и контрол на настъпилите промени.

Обичайно тези посещения са с честота веднъж месечно, но интервалът може да бъде и от 2 до 8 седмици. Времетраенето на едно посещение е възможно да бъде от 5-10 минути до няколко часа, в зависимост от конкретните манипулации, които се провеждат.

Процедурата при контролно посещение е възможно да включва:

 • регулиране на телените елементи и/или на пластмасовата част на лингвалната пластинка, в зависимост от изискванията на лечебния процес;
 • регулиране на телените елементи и/или на пластмасовата част на функционалните апарати, в зависимост от изискванията на лечебния процес;
 • промяна в конструкцията на апарата съобразно плана на лечение чрез поправка на съществуващия или направа на нов апарат;
 • проверка и регулиране на екстраоралния апарат;
 • при използване на фиксирана техника:
  • активиране на дъгата, поставена в брекетите;
  • поставяне на допълнителни елементи, например верижки, пружинки, кукички, ластичета и т.н.;
  • смяна на действащата дъга;
  • подходящи огъвания на действащата дъга;
  • поставяне на ластици за коригиране на положението на единични зъби или съотношенията на челюстите;
  • поставяне на допълнителни приспособления като част от цялостното лечение с фиксирана техника;
 • контрол на устната хигиена и състоянието на околозъбните меки тъкани;
 • указания за носене и активиране на апаратите.

При евентуални проблеми, свързани с ортодонтското лечение, е препоръчително да се осъществи незабавен контакт с клиниката и, при необходимост, да се направи извънредно посещение възможно най-скоро. Такива проблеми могат да бъдат:

 • неудобство от прекомерно притискане /"убиване'"/ от апарата;
 • нараняване на околозъбните меки тъкани;
 • счупване на апарат;
 • изгубване на апарат;
 • разлепване на брекет или пръстен;
 • "измъкната" дъга;
 • "бодящи" дъга или телен елемент;
 • липсваща лигатура;
 • всяка друга причина, която предизвиква болка у пациента или притеснение у него или неговите родители, или е повод за неносене на снемаемите апарати.

Допълнителна информация

След постигането на желания резултат, се преминава към следващия, завършващ етап на лечението - ретенцията. Това е периодът на поддържане на постигнатите по време на активното лечение резултати чрез подходящи снемаеми или фиксирани апарати.