Екип

Кирка

сътрудник

Кирка

Кирка е човекът, който е навсякъде в клиниката. Тя се грижи както за цялостната хигиена в клиниката, така и за добруването на персонала в нея. Нейна заслуга е и градинката пред входа.

Другите я определят като изключително духовит, незаменим и умеещ да обгрижва човек.