Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Струпване

15-годишно момиче с тежко струпване и дълбока захапка

15-годишна пациентка с дълбока захапка и тежко струпване в горна и долна зъбна дъга с вестибуларно блокирани кучешки зъби, лекувана с 4 екстракции. Продължителност на лечението - 15 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

Пациентка със силно струпване на зъбите в двете зъбни дъги

13-годишна пациентка със силно струпване в горна и долна зъбна дъга, с вестибуларно блокирани кучешки зъби и двучелюстна протрузия, лекувана за 1 1/2 година от д-р Галин Гаврилов.