Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Ретенирани зъби

14-годишно момче с два ретенирани зъба

Изключително рядък случай на два ретенирани зъба един до друг в киста - горен десен премолар и канин. Макродонтия на долен резец вдясно, в следствие на сливане на два зъбни зародиша. Общата продължителност на лечението- 3 години. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

11-годишно момиче с полуретенран молар и дилацериран премолар

11-годишна пациентка с полуретениран горен първи десен молар и дилацериран горен втори десен премолар след забавена екстракция на анкилозиран временен премолар; лекувана 12 месеца сегментно за изправяне на първия горен молар и 18 месеца за освобождаване място за втория премолар и координиране на зъбните дъги. Лекуващ ортодонт - д-р Александър Мутафчиев.