Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Дистална захапка

15-годишно момче с дълбока и дистална оклузия

15- годишен пациент с дълбока и дистална оклузия и отстояние между горни и долни резци, лекуван двуфазово - 9 месеца с активатор в края на пубертетния пик на растеж и 12 месеца с фиксирана техника. Лекуващ ортодонт - д-р Александър Мутафчиев