Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Отворена захапка

9-годишно момиче с тежка отворена захапка

9- годишна пациентка с тежка отворена захапка, резултат от продължително смукане на пръст, горночелюстна компресия с кръстосана оклузия в страничните участъци, силна горночелюстна протрузия и дистална захапка, лекувана в две фази: първа - лечение на скелетния проблем и втора - подреждане на зъбите. Обща продължителност на лечението - 36 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов