Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Ретенирани зъби

22-годишна жена с дълбока захапка и ретенирани зъби

22- годишна пациентка с дълбока захапка и ретенирани горен десен и долен ляв кучешки зъби, както и вестибуларно блокиран горен ляв канин. Лечението продължи 22 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

30-годишна жена с анкилозиран кучешки зъб

30-годишна пациентка на клиника ВАЛОР с анкилозиран 13, дошла в клиниката след провеждано лечение; лекувана с екстракция на кучешкия зъб и медиализиране на задно разположените зъби; продължителност на лечението - 3 години. Лекуващ ортодонт - д-р Александър Мутафчиев