Случаи

Кръстосана оклузия с девиация вляво във временно съзъбие