Галерия

Някои от най-интересните случаи на клиниката

15-годишен пациент с транспозиция на канини с премолари

15-годишна пациентка с транспозиция на канини с премолари, с коренова резорбция на горни премолари и ретенирани горен десен канин и ляв горен...


14-годишен пациент с тежка дистална и дълбока оклузия

14-годишен пациент с горночелюстна ретрузия с дълбока оклузия; кръстосана оклузия на 25-26/35-36-37 и девиация вляво