Галерия

Някои от най-интересните случаи на клиниката

Пациент с множествена хиподонтия

Пациент с хиподонтия на 14, 35, 41, 43, 45 и хипопластични 12,13; разстояния в зъбните дъги, двучелюстна ретрузия и дълбока оклузия. Лечебният...


Отклонена вдясно горна инцизивна точка

Пациент с отклонена горна инцизивна точка вдясно; двучелюстна протрузия; медиализирани горни леви странични зъби; медиализирани и медиално наклонени...


Комбинирано ортодонтско-протетично лечение

Пациент с хиподонтия на долните централни резци. Има още двучелюстна ретрузия, диастема в горна зъбна дъга и тежка дълбока оклузия. Поради ...


Тежка горночелюстна ретрузия с дълбока оклузия

14 г. пациент с горночелюстна ретрузия с дълбока оклузия; дистална оклузия; кръстосана оклузия 25-26/35-36-37 и девиация вляво