Галерия

Някои от най-интересните случаи на клиниката

Кръстосана захапка с преразвита долна челюст

19 -годишен пациент с девиация на долната челюст вдясно и лицева асиметрия, кръстосана захапка с преразвита долна челюст, коригирани за сметка на...


Дълбока захапка и голямо отстояние между горни и долни зъби

11- годишна пациентка с дълбока, дистална захапка и 1 см разстояние между горни и долни предни зъби в следствие на смукане на пръст. Лечението бе...


Транспозиция на канини с премолари

15-годишна пациентка с транспозиция на канини с премолари, с коренова резорбция на горни премолари и ретенирани горен десен канин и ляв горен...


Тежко струпване и кръстосана захапка на латерален резец

25-годишна пациентка на клиника ВАЛОР с отклонена вляво горна среда и липса на място за горния ляв латерален резец, който е в кръстосана захапка и...


Отклонена горна инцизивна точка

Нетипичен случай на 24 г. пациентка с екстрахиран горен ляв кучешки зъб и съответно - силно отклонена горна инцизивна точка. Основната цел на...