Услуги

Специализирана образна диагностика

Освен за нуждите на пациентите на клиниката, в Клиника ВАЛОР могат да бъдат направени ортопантомографии и за нуждите на външни пациенти. Това може да се осъществи в работното време на рентгеновите лаборанти на клиниката.


Клиниката разполага с дигитален рентген SIDEXIS, който осигурява редица преимущества по отношение на направата на рентгенографии, например:

  • минимално лъчево натоварване за пациента в сравнение с конвенционалните рентгенови апарати;
  • възможност за допълнителна обработка на получените изображения;
  • прецизност и леснота на анализа на рентгенографиите;
  • възможност за интегриране на рентгенографиите на пациента в обща база данни;
  • възможност за копиране на рентгенографиите.

Допълнителна информация

За да ви бъде направена рентгенова снимка, е препоръчително да се свържете с рецепцията на Клиника ВАЛОР, за да уточните работното време на рентгеновия кабинет.

Резултатът от образната диагностика може да ви бъде предаден в електронен формат или в печатен вариант, както и директно да се изпрати на електронната поща на лекуващия ви лекар.

Цената на услугата може да бъде проверена в секция "Цени".