Галерия

Някои от най-интересните случаи на клиниката

Тежко струпване и кръстосана захапка на латерален резец

25-годишна пациентка на клиника ВАЛОР с отклонена вляво горна среда и липса на място за горния ляв латерален резец, който е в кръстосана захапка и...


Отклонена горна инцизивна точка

Нетипичен случай на 24 г. пациентка с екстрахиран горен ляв кучешки зъб и съответно - силно отклонена горна инцизивна точка. Основната цел на...


Пациент с множествена хиподонтия

Пациент с хиподонтия на 14, 35, 41, 43, 45 и хипопластични 12,13; разстояния в зъбните дъги, двучелюстна ретрузия и дълбока оклузия. Лечебният...


Отклонена вдясно горна инцизивна точка

Пациент с отклонена горна инцизивна точка вдясно; двучелюстна протрузия; медиализирани горни леви странични зъби; медиализирани и медиално наклонени...


Комбинирано ортодонтско-протетично лечение

Пациент с хиподонтия на долните централни резци. Има още двучелюстна ретрузия, диастема в горна зъбна дъга и тежка дълбока оклузия. Поради ...