Екип

Рада

офис-координатор

Рада

Рада е човекът, отговорен за ефективното функциониране на клиниката като организация. Тя се занимава не само с управлението на графика, но и на процесите вътре в клиниката, както и за финансовия мениджмънт и за контактите на клиниката с различните институции и партньори.