Екип

д-р Александър /SAS/ Мутафчиев

ортодонт

д-р Александър /SAS/ Мутафчиев

Д-р Александър Мутафчиев е специалист-ортодонт с над 17 години опит.

След завършването на тригодишната си специализация по ортодонтия в международна програма, подпомага основаването и развитието на Клиника ВАЛОР. Интересите му в областта на ортодонтията са насочени към осигуряване на ефективност на лечението и създаване и развиване на база с клинична и научна информация.

За себе си споделя, че се увлича по мобилните технологии, харесва да пътешества и цени планината.

Професионална квалификация:

 • защита на специалност Ортодонтия през 2004 г.;
 • специализация по Ортодонтия в Tel Aviv University, Израел, 2001 – 2004 г.;
 • магистратура по Дентална медицина в Стоматологичен факултет при Медицински университет, София, 1994 – 2000 г.

Професионален опит:

 • специалист-ортодонт в Ортодонтска клиника ВАЛОР от началото на 2004 г.;
 • специализант в Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine, Tel Aviv University, Израел, 2001 – 2004 г.;
 • асистиращ в частната практика на проф. В. Мутафчиев, 1997 – 2000 г.

Активност в професионални организации:

 • секретар на Българско ортодонтско общество 2007 – 2009 г.;
 • секретар на Първия Балкански ортодонтски симпозиум.

Опит като обучител по професионални теми:

 • Фаза на нивелиране и подреждане;
 • Основни инструменти и материали при работа с фиксирана техника;
 • Ластици, прилагани за коригиране на интра - и интермаксиларните съотношения;
 • Завършване и детайлизиране при лечение с фиксирана техника;
 • Стрипинг или апроксимална емайлова редукция;
 • Принципи и документация на фотографското изследване в ортодонтската практика;
 • Лицева и дентална естетика – критерии в ортодонтията;
 • Фиксиран ретайнер за долните фронтални зъби след ортодонтско лечение – възможности и проблеми (презентация по време на Юбилейна научна сесия “60 години Медицински Университет – Пловдив”).

Публикации:

 • Съавтор на книгата “Лингвална пластинка”; 2014
 • Съавтор на книгата “Психологически проблеми и подходи в ортодонтията”; 2008
 • сп. Ортодонтски преглед, книжка 2, том7/2005, стр.20-22, “Фиксиран ретайнер за долния фронт след ортодонтско лечение – възможности и проблеми”;
 • сп. Ортодонтски преглед, книжка 1, том 3/2001, стр.3-6, “Полезна дъга (Utility arch) – показания и подготовка за поставяне в смесено съзъбие”.

Членство в български и международни организации:

 • Българско Ортодонтско Общество;
 • Европейска Федерация на Ортодонтите;
 • Световна Федерация на Ортодонтите.