Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Пародонтални проблеми

30-годишна жена с увреждане на пародонта

30-годишна пациентка с тежка двучелюстна ретрузия и травматична дълбока захапка с увреждане на пародонта, кръстосана захапка при кучешките зъби, както и разстояния между зъбите. Продължителност на лечението - 16 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

40-годишна пациентка с пародонтално заболяване

40- годишна пациентка на клиника ВАЛОР с протрудирани зъби с диастеми и треми поради напреднало пародонтално заболяване. Лекувана с фиксирана техника и шинирана за постоянно след лечението. Обща продължителност на лечението - година и половина. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов.