Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Струпване

28-годишен мъж с тежко струпване

28-годишен пациент с тежко струпване, дълбока захапка, дистална оклузия и ендодонтски компрометирани молари. Взето беше решение да бъдат екстрахирани 2 горни премолара и 2 долни молара и затваряне на мястото от тях със собствени зъби, без протезиране, поради което продължителността на лечението е 34 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

25-годишна пациентка с тежко струпване

25-годишна пациентка с тежко струпване в горна и долна зъбна дъга и двучелюстна компресия, лекувана с индивидуално изработени след CAD-CAM set-up и 3D printing 3D-лингвални брекети Incognito; продължителност на лечението - 10 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

29-годишен пациент с тежко струпване и свръхброен резец

29-годишен пациент на клиника ВАЛОР с тежко струпване в горна и долна зъбна дъга, със свръхброен горен ляв латерален резец, отворена оклузия във фронта и напреднали рецесии на канините. Лекуван 18 месеца с фиксирана техника, след екстрация на свръхбройния зъб, и със специален контрол на кореновата позиция на канините във връзка с рецесиите.

Пациент със силно струпване в горна и долна зъбна дъга

48-годишен пациент със струпване в горна и долна зъбна дъга с двучелюстна компресия, лекуван със стрипинг в двете зъбни дъги. Лечението бе проведено от д-р Гаврилов за 22 месеца.