Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Дистална захапка/Протрузия

30-годишна жена с травматична дълбока захапка и дистална оклузия

30-годишен пациент с пародонтални проблеми и мигрирали горни резци с тежка протрузия. Травматична дълбока захапка с увреждане на небцето, дистална оклузия с 12 мм отстояние между горни и долни резци. Продължителност на лечението - 18 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

25-годишна жена с дистална оклузия

25-годишна пациентка с медиализирани горни леви странични зъби и дистална оклузия вляво, водещи до отклонена вдясно горна инцизивна точка. Това налага едностранното дистализиране на горните странични зъби за корекция на оклузията, осъществено с микроимплант. Лечението беше проведено от д-р Гаврилов и продължи 3 години.