Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Отворена захапка

27-годишна жена с отворена оклузия

27-годишна пациентка със струпване на фронталните зъби, горночелюстна компресия, кръстосана захапка при страничните зъби и отворена оклузия. Лечението беше осъществено със сапфирени брекети за около 20 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов