Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Кръстосана захапка

45-годишен мъж с кръстосана захапка във фронта

45-годишен пациент с кръстосана захапка във фронта и абразио, излекуван за 5 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов