Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Девиации и отклонени средни линии

32-годишна жена със силно отклонение на долната челюст вляво

Случай на 32-годишна пациентка със силно абразирани предни резци, в следствие от тежка кръстосана захапка вляво и във фронта; силно отклонение на долната челюст вляво, лекувана със стрипинг в долна зъбна дъга. Продължителност на лечението – 1 година и 2 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

26-годишна пациентка с латерогнатия

26- годишна пациентка на клиника ВАЛОР с латерогнатия, отворена захапка във фронта и кръстосана оклузия. Поради компрометираните първи молари в лечебния план се наложи екстракцията им и заместването им с наличните мъдреци. Лечението е проведено от д-р Галин Гаврилов за 27 месеца.