Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Струпване (липса на място за пробив на зъбите)

9-годишно момче със струпване

9-годишно момче със струпване в областта на горни фронтални зъби; протрудиран резец; дълбоко покритие. Целта на лечението в първа фаза е естетична корекция на горна зъбна дъга. Проведено е от проф. Валентин Мутафчиев

7-годишно момиче със струпване

7-годишно момиче със струпване на горни и долни фронтални зъби, двучелюстна компресия и двучелюстна протрузия. Лечението в първа фаза е проведено с лингвални пластинки от проф. Валентин Мутафчиев.

7-годишно момиче със струпване

Диагнозата на пациентката включва зъбно-зъбно несъответствие с максиларен излишък, дълбоко покритие; двучелюстна компресия, двучелюстна ретрузия. Цел: освобождаване на място за подреждане на постоянните зъби Лечението в тази първа фаза е проведено с лингвални пластинки от д-р Галин Гаврилов.

8-годишно момиче с тежко струпване

8-годишно момиче с тежко струпване и липса на място за пробив на резците, дълбока захапка и рецесия на долен резец, вследствие на травматичното срещане на зъбите. Лечението е проведено с горна и долна разширителни пластинки за осигуряване пробива на зъбите от д-р Галин Гаврилов.

8-годишно момиче с тежко струпване и кръстосана захапка

8-годишно момиче с тежко струпване поради зъбно-челюстно несъответствие с кръстосана захапка във фронта. Лечението е проведено от проф. Валентин Мутафчиев.

8-годишно момиче с тежко струпване

8-годишно момиче с тежко струпване, двучелюстна ретрузия и дълбока захапка, лекувана с горна и долна разширителни пластинки от проф. В. Мутафчиев.