Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Дълбока захапка

13-годишно момче с тежка дълбока и дистална захапка

13-годишен пациент с тежка дълбока и дистална захапка и за съжаление с извадени от колега горни постоянни кучешки зъби. Поради това на нас ни се наложи да лекуваме със заместване на горните канини с горни премолари и без вадене на други зъби. Продължителност на лечението - 25 месеца Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов