Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Лечение при подрастващи

Ретенирани зъби

Виж всички (2 видеа)

Дистална захапка

Виж всички (1 видеа)

Дълбока захапка

Виж всички (1 видеа)

Отворена захапка

Виж всички (1 видеа)

Кръстосана захапка

Виж всички (4 видеа)

Хипо- и хиперодонтии

Виж всички (2 видеа)

Транспозиции

Виж всички (3 видеа)