Видео

Разгледайте излекувани типични случаи в различните възрастови категории

Хипо- и хиперодонтии

13-годишно момиче с хиподонтия на латерален резец

13-годишна пациентка с липсващ зародиш на горен резец вляво и микродонтия на десния втори резец. Отклонена среда на горната зъбна дъга вляво и дълбоко покритие. Лечението е проведено след екстракция на шипообразния резец, чрез преместване на горните странични зъби за затваряне на разстоянията и избягване на протезирането. Изграждане на горните кучешки зъби като латерални резци. Продължителност на лечението - 9 месеца. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов

8-годишно момче с хипердонтия

Рядък случай на макродонтия на горен десен централен резец, неподлежащ на естетичен камуфлаж, съчетан със свръхброен резец вляво. Лечебният подход включва екстракция на десния резец и преместване на един от левите вдясно и неговото последващо естетично възстановяване. Лекуващ ортодонт - д-р Галин Гаврилов