Курс

Функционални и екстраорални апарати

Курс Функционални и екстраорални апарати

Курсът "Ортодонтски методи за повлияване на растежа и съотношението на челюстите – екстраорални апарати /ЕОА/, лип бъмпър, активатор” целенасочено обединява информация, свързана с повлияване на развитието на челюстите и нормализиране на съотношенията им.


Основните цели на курса са:

 • предоставяне на информация за основните апарати, прилагани за блокиране или стимулиране на развитието на челюстите;
 • оценка на приложимостта и ефективността на разглежданите апарати;
 • добиване на практически умения за планиране и приложение на ЕОА, лип бъмпър и активатор след прецизна диагностика;
 • демонстрации и упражнения с практическа насоченост.


Разглеждат се следните основни теми:

 • Развитие и растеж на лицево-челюстната област. Възможности за въздействие и контрол.
 • Основни видове ЕОА. Устройство и принципи на действие.
 • Показания, планиране и действие на ЕОА с фиксирана интраорална опора и комбинация със снемаеми апарати за промени в развитието и съотношението на челюстите.
 • Функционална терапия и активатор – развитие, видове, устройство, действие.
 • Съвременни функционални апарати – показания и възможности за повлияване на растежа и съотношението на челюстите. Преимущества и недостатъци.
 • Лип бъмпър и лицева маска – видове, принципи на действие и възможности за повлияване на растежа и съотношението на челюстите.


Около 40 % от времето е отделено за демонстрации и практически занимания, които включват:

 • анализ на случаи на лечение с ЕОА и огъване на лицева дъга на макет;
 • анализ на случаи на лечение с функционални апарати, лицева маска и лип бъмпър;
 • изработка на лип бъмпър върху модели.


Курсът се провежда в 2 последователни дни (събота и неделя).


Курсът се провежда в 3 последователни дни (петък, събота и неделя). Примерната програма на курса е:


петък

08:00 - 08:30
Откриване на курса
08:30 - 10:30
Лекция "Развитие и растеж на лицево-челюстната област. Възможности за въздействие и контрол."
11:00 - 12:30
Лекция "Основни видове ЕОА. Устройство и принцип на действие."
13:30 - 15:00
Лекция "Показания, планиране и действие на ЕОА с фиксирана интраорална опора и в комбинация със снемаеми апарати за промени в развитието и съотношението на челюстите."
15:30 - 18:00
Практическа подготовка – анализ на случаи на лечение с ЕОА и огъване на лицева дъга на макет

събота

08:30 - 10:00
Лекция "Функционална терапия и активатор – развитие, видове, устройство, действие."
10:30 - 13:30
Демонстрация – подготовка и ажустиране на активатор и пластинка с оклузални повърхности в съчетание с ЕОА
14:00 - 16:00
Лекция "Съвременни функционални апарати – показания и възможности за повлияване на растежа и съотношението на челюстите. Преимущества и недостатъци."
16:30 - 18:00
Анализ на случаи на лечение с функционални апарати, лицева маска, лип-бъмпър

неделя

08:00 - 09:30
Лекция "Лип-бъмпър /LB/ и лицеви маски – видове, принцип на действие и възможности за повлияване на растежа и съотношението на челюстите."
10:00 - 12:30
Демонстрация на случаи с лицева маска, LB, функционални апарати и ЕОА
12:30 - 13:30
Практическа подготовка – изработка на LB върху модел
15:30 - 17:30
Закриване на курса